.Healhtcare

Dataverwerking binnen de healthcare is essentieel voor het borgen van de kwaliteit van de zorg, bijvoorbeeld door registratie en koppeling van patient gegevens, medicatie en bloedzakken, maar ook medische instrumenten en de interne logistiek binnen ziekenhuizen, apotheken en zorginstellingen. Het gebruik van labelprinters, polsbandjes, etiketten en barcodescanners draagt bij aan onder andere de identificatie van patienten en hun medicatie en de algehele kwaliteit en veiligheid binnen de zorg. 

Specifiek voor de healthcare zijn labelprinters en barcodescanners ontwikkeld voorzien van anti-microbacteriële behuizing en geschikt voor reiniging met desinfecterende schoonmaakmiddelen en ook de etiketten kunnen prima worden aangepast op het doel waarvoor ze moeten worden gebruikt. Hierdoor kan een geschikte oplossing worden geboden voor iedere positie binnen zorginstellingen, van de balie op de poli tot en met de operatiekamer en de intensive care en van het (centrale) magazijn tot en met de zorgmedewerker onderweg.

Etiketten spelen een belangrijke rol binnen de healthcare en voor het printen van de informatie hierop zijn vele printers mogelijk. Op iedere positie binnen de organisatie is de behoefte anders, maar zijn ook de eisen die aan de printer worden gesteld anders. Wordt er veel geprint en is er ruimte voor een groter model printer, moet er juist een klein model printer worden ingezet, of moet de printer voorzien zijn van anti-microbacteriële behuizing. Label Solutions adviseert en levert de juiste printer en verzorgt ook het onderhoud als dat nodig is.

Specifiek voor het printen van polsbandjes voor patient identificatie heeft Zebra een polsbandprinter ontwikkeld met bijbehorende polsbandjes. Voor iedere doelgroep zijn polsbandjes ontwikkeld die speciaal zijn afgestemd op de wensen van de betreffende doelgroep. Dat betekent dat niet alleen de lengte is afgestemd op gebruik bij volwassenen, kinderen of baby’s, maar ook de materialen zijn hierop aangepast voor optimaal comfort, gebruiksgemak en veiligheid. Doordat de polsbandjes in cartridges worden aangeleverd kan de media eenvoudig en snel worden gewisseld.

Het scannen van een barcode wordt veel gebruikt binnen belangrijke processen in de gezondheidszorg. Zo wordt het identificeren van patienten en registreren van medicatie volgens vastgelegde procedures uitgevoerd en wordt door gebruik van scanners het risico op fouten verkleind wat de veiligheid ten goede komt. Maar ook voor zorgmedewerkers die bij patienten op locatie komen zijn er mogelijkheden om meerdere functionaliteiten te vinden binnen één device. En ook de standaard scanners kunnen uitkomst bieden in standaard toepassingen zoals in het centraal magazijn. Label Solutions weet wat er speelt en biedt de oplossing.

Etiketten op verpakkingen van materialen, etiketten op medicatie, etiketten op bloedzakken. Alle etiketten die binnen de healthcare worden gebruikt moeten voldoen aan bepaalde eisen en in sommige gevallen zijn deze eisen strenger dan in andere gevallen. Wij weten welke materialen kunnen worden ingezet en bieden daarnaast ook de mogelijkheid om uitvoerig te testen in de exacte toepassing zodat we zeker weten dat de geboden oplossing inderdaad werkt onder de gevraagde omstandigheden. Daarbij passen we het etiket in combinatie met eventueel printfolie aan het merk en type printer aan. Wij houden van verrassingen, maar in sommige gevallen liever niet.

.Oplossingen Healthcare