.LabelTouch Pro

Een standaard etiketteer software voldoet vaak niet aan alle eisen van moderne productiebedrijven. Er is behoefte aan oplossingen die voor het productiepersoneel zeer eenvoudig te bedienen zijn, maar ook voorzien in krachtige mogelijkheden zoals automatische THT berekening, centraal beheer van labels en integratie in bestaande systemen. Maatwerk software!

LabelTouch Pro is de schakel tussen uw ERP productiesysteem en uw etiketteerlijn of labelprinter. Via een geavanceerde label /rapport generator kan het label ontworpen worden. Het label kan bestaan uit tekst, gekoppelde velden, afbeeldingen en barcodes. Maar ook formules of berekeningen kunnen in de lay-out verwerkt worden. Vervolgens kan een lay-out gekoppeld worden aan een of meerdere artikelen of andere data objecten.

Om uw interne logistieke processen te automatiseren zoals inkoop grondstoffen, inslag, voorraadbeheer, productie aansturing en picken maken wij gebruik van het in eigen huis ontwikkelde WMS software pakket Labeltouch Pro.

Geen ingewikkeld dure WMS software, maar een eenvoudige oplossing voor de gehele interne logistieke stroom.

Een kleine opsomming

 • Via één of meerdere touchscreens kunnen de labels opgeroepen en afgedrukt worden. De applicatie bestaat uit een office gedeelte waarin alles ingevoerd, beheert en afgedrukt kan worden en een of meerdere touchscreens die in productie omgevingen geplaatst worden. Via de Wizard zijn er talloze mogelijkheden om data uit andere systemen in te lezen en terug te schrijven.
 • Er zijn reeds koppelingen met LabelTouch Pro en andere applicaties zoals onder andere, Accountview, Afas, Exact Globe, Exact Online, Navision, SAP, Snelstart en Unit 4.
 • Daarnaast kan Labeltouch Pro ingezet worden voor de integratie van randapparatuur zoals barcodescanners, weegschalen en bijvoorbeeld etiketteerlijnen. Optioneel is zelf een digitale IO unit waarmee u zelf uw besturing aan Labeltouch Pro kunt koppelen.
 • Vanuit een goederen ontvangst scherm wordt de inslag (met eventuele keuring) geregistreerd. Om het vervolgens met scanners op voorraadlocaties te plaatsen en later vanuit voorraad naar productie te scannen (kan op orderregelniveau, lijn of afdeling). Waarna vervolgens het gereed product weer kan worden gepicked en verzonden. Uiteraard alles gelogd voor track en trace.

Wij hebben de mensen in huis die bij u onsite een analyse kunnen maken van al uw interne processen om aan de hand van deze gegevens een ontwerpplan op maat te schrijven. 

Door onze jarenlange ervaring met hardware (printers, scanners etc.) en software hebben wij alles in huis om dit proces compleet te automatiseren.

.Eigenschappen

.Bestellen grondstoffen en/of verpakkingen

Besteladvies wat gegenereerd wordt op basis van de volgende variabelen:

 • Minimale (ijzeren) voorraad
 • Bestaande voorraad
 • Inkoop onderweg
 • Extra inkoop (bij acties)
 • Mogelijkheid tot afronden op pallet / minimale verplichte afname

Vanuit het besteladvies wordt een mail of bestand gegenereerd voor de leverancier. Tegelijk wordt de status omgezet naar inkoop zodat de order bij de goederenontvangst op het scherm komt.

.Goederen ontvangst via het WMS Systeem

Bij het aandocken van de leverancier kan de magazijnbeheerder de goederenontvangst regelen. Dit doe je door de juiste leverancier aan te klikken en de juiste aantallen in te vullen bij de inkoopregels.

 • Aantal ontvangen 
 • Pakbon of batchnummer van de leverancier
 • Er komt een etiket uit voor de grondstof (met uniek ID-nummer)

Op dat moment komt de status hiervan op keuren te staan.

.Keuren vanuit het WMS Systeem

Op basis van uw eigen gedefinieerde keurvragen moet de magazijnbeheerder de goederen keuren. Dit kan via de scanner of via het ontvangst scherm. Keurvragen kunnen gekoppeld worden aan de grondstoffen/ verpakkingen via speciale keurgroepen.

Keuring wordt gelogd en afkeur kan door kantoor worden bekeken. Na de keuring komt de status op voorraad te staan en wordt de voorraad in het systeem verhoogd.

.Verplaatsen en tillen via het Logistiek beheersysteem

Door het scannen van de code kun je een pallet verplaatsen naar een magazijn/koeling etc. en zelfs in een magazijn naar een magazijn-locatie indien  dit gewenst is.

Na het scannen van een code kun je een pallet snel controleren op aantallen en corrigeren in het voorraadsysteem, deze wordt aangepast aan hertelling en gelogd.

.Uitgifte naar productie via het distributiebeheersysteem

Via een scanner kan er een pick actie in plaatsvinden. Deze kan gescand worden naar een productie locatie en indien gewenst naar een specifieke lijn in de productielocatie. 

Je voert het aantal in wat je nodig hebt en de voorraad wordt gemuteerd (verminderd met aantal wat naar productie is gescand). Indien er aan de lijn minder nodig is dan gepicked, dan kan men de grondstof/ verpakking weer retour scannen naar de voorraad. 

Bij scannen naar productie worden er controles uitgevoerd op basis van afkeurblokkades en houdbaarheid. En uiteraard alles gelogd. 

.Verzenden via het Orderbeheersysteem

De module verzenden kan zo ingericht worden dat je ook verzendlabels op pallets kunt plakken. Of eventueel een pakbon en CMR vrachtbrief.

De hardware zoals een palletlabel printer of scanners zijn uiteraard bij Label Solutions te verkrijgen.